MANAGEMENT CHOVU EX-SITU

Náš spolek má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti aplikovaného managementu populací, a to na základě našich zkušeností z programu ochrany západního poddruhu antilop Derbyho v přírodních rezervacích v Senegalu a z řízení programů ohrožených druhů ex-situ v evropských zoologických zahradách a dalších zařízeních na ochranu přírody. Máme zkušenosti s individuální identifikací kopytníků včetně nově narozených mláďat, máme více než 10 let zkušeností s vedením plemenných knih, prováděním genetických analýz a interpretací výsledků pro rozhodování o ochraně přírody. Máme také rozsáhlé zkušenosti s translokacemi antilop, při nichž spolupracujeme s těmi nejlepšími veterináři.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti ex-situ, v chovu populací antilop  v přírodních rezervacích, včetně managementu metapopulací a přístupu "One Plan".

Derbianus Conservation je členem EAZA a partnerem WAZA. Pravidelně se účastníme EAZA Antelope & Giraffid TAG (Taxon Advisory Group) a antilopích setkání Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Sdílíme naše zkušenosti a výsledky našeho výzkumu.

Čeho jsme zatím dosáhli?

  • Populace 118 žijících jedinců antilop Derbyho chovaných v šesti stádech ve dvou přírodních rezervacích v Senegalu (v červnu 2019) řízených podle mezinárodně uznávaných osvědčených postupů.
  • 206 antilop Derbyho narozených v letech 2000 až 2019 v rezervacích Bandia a Fathala.
  • 12 svazků plemenné knihy západního poddruhu antilop Derbyho.

Naše publikace