EKOLOGICKÉ STUDIE 

Propojujeme naše zkušenosti z terénu a akademické zázemí, navrhujeme a realizujeme všechny typy ekologických, behaviorálních a dalších typů studií souvisejících s ochranou antilop, včetně vytváření modelů vhodných habitatů. Jsme zkušení ve sběru, zpracování a interpretaci dat a díky spolupráci s naší univerzitou můžeme zapojovat studenty přímo tam, kde je potřeba, do výzkumných aktivit na míru. Máme zkušenosti s vedením studentů, psaním vědeckých prací, ale také se všemi typy reportů, studiemi proveditelnosti a mnohé další, jak v angličtině, tak ve francouzštině.

Provádíme ekologické studie a studie proveditelnosti týkající se ochrany antilop v západní Africe.

Naše publikace

  • Studovali jsme výběr potravy kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho během období nedostatku potravy v rámci záchranného programu v Senegalu
  • Zjistili jsme, jak doplňkové krmení ovlivňuje chování a shánění potravy kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho chovaného ex situ
  • Odhalili jsme složení potravy západního poddruhu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v období sucha v přirozeném prostředí a v přírodních rezervacích v Senegalu 
  • Porovnávali jsme chování při kojení antilop (Taurotragus spp.) v přírodních rezervacích a na farmách
  • Popsali jsme hladinu minerálů v krvi, srsti a výkalech kriticky ohroženého západního poddruhu antilop Derbyho v lidské péči ve dvou přírodních rezervacích v Senegalu
  • Zkoumali jsme, zda změna ve využívání půdy ovlivní dřevinnou vegetaci v subhumidní sudánské savaně v Senegalu.
  • A mnohem víc