VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci záchranného programu pořádáme školení a exkurze pro děti ze základních škol a semináře a workshopy pro strážce, průvodce, učitele a zástupce místních obyvatel. Kromě základních znalostí o ochraně přírody se snažíme aktivně zapojit místní obyvatele do záchranného programu antilopy Derbyho prostřednictvím podpory ekoturistiky a dalších navazujících činností. Součástí našich vzdělávacích aktivit jsou i návštěvy českých škol. Zvyšování povědomí o kritické situaci antilop Derbyho v České republice i jinde po světě hraje neméně důležitou roli, jelikož i pomoc na dálku má smysl.