VZDĚLÁVÁNÍ

Věříme, že biologická rozmanitost a dlouhodobá ochrana druhů nejsou možné bez podpory místních lidí a široké veřejnosti. Proto neustále vyvíjíme a realizujeme programy environmentální výchovy a osvěty pro všechny, od školních dětí po širokou veřejnost v mnoha zemích Afriky i Evropy. Rovněž vedeme kampaň na všech politických a vládních úrovních s cílem podporovat aktivní ochranu antilop a jejich ekosystémů.

Poskytujeme pečlivě navržené vzdělávací a osvětové materiály pro všechny typy veřejnosti se zvláštním zaměřením na západní Afriku (většinou ve francouzštině).

Čeho jsme zatím dosáhli?

  • Každý rok absolvuje naše vzdělávací programy 800 - 1 000 dětí ze Senegalu
  • Pořádáme pravidelná školení pro průvodce v přírodních rezervacích
  • Navštívili jsme více než 25 základních a středních škol a univerzit v České republice s přednáškou o antilopě Derbyho a ochraně antilop
  • Pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme s 9 českými zoologickými zahradami a zaměřujeme se na veřejné povědomí o ochraně přírody

Naše vědecké publikace

Podívejte se na náhledy našich vzdělávacích publikací a materiálů: