ANTILOPĚ DERBYHO HROZÍ VYHUBENÍ.

Naším cílem je zachránit antilopu Derbyho a další druhy antilop západoafrické savany v jejich původním prostředí. 
Jsme Derbianus Conservation, z. s.

ANTILOPA DERBYHO 

(Taurotragus derbianus derbianus

  • Je největší antilopou na světě. 
  • Její početnost klesá v důsledku ztráty původního prostředí, konkurencí s dobytkem a pytláctvím.
  • Ve volné přírodě zbývá méně než 200 jedinců v národním parku Niokolo Koba v Senegalu..
  • Velkou nadějí pro tuto antilopu je její chov ve dvou senegalských rezervacích.
  • Antilopa Derbyho je vlajkovým druhem západoafrické savany.

Více o antilopě Derbyho

NAŠE VIZE

Zdravá populace antilop Derbyho a dalších západoafrických druhů antilop v jejich původním prostředí. Antilopa Derbyho je ceněna jako vlajkový druh pro zachování ekosystému savany západní a střední Afriky.

NAŠE MISE

Poskytování vědeckých odborných znalostí příslušným subjektům v oblasti ochrany přírody, podpora činností souvisejících s ochranou antilop Derbyho a dalších západoafrických druhů antilop a zvyšování povědomí o důležitosti zdravých fungujících ekosystémů.

NAŠE HODNOTY

Odbornost - naše rozhodnutí jsou založena na výsledcích vědeckých studií

Energie - investujeme velké množství energie do činností, které považujeme za správné

Respekt - respektujeme naše partnery i různé přístupy a názory

Spolupráce - jsme tým a nikdy nepracujeme sami

Vytrvalost - nevzdáváme se

DERBIANUS CONSERVATION
(zapsaný spolek)

  • Nevládní organizace sdružující odborníky, vědce, studenty a nadšence, kteří se chtějí podílet na ochraně biologické rozmanitosti a kteří chtějí změnit osud západního poddruhu antilopy Derbyho a dalších druhů antilop v jejich přirozeném prostředí.
  • Podporujeme ochranu celého ekosystému západoafrické savany.
  • Afrika pro nás není vzdálený konec světa, ale součást životního prostředí, které je na celém světě jenom jedno. Jeho ochranou zajišťujeme lepší budoucnost nám i našim blízkým všude na světě 
  • Působíme na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Více o spolku Derbianus Conservation

AKTUALITY


Sledujte také náš Facebook a zůstaňte stále v obraze. 

ZAPOJTE SE I VY!

KAŽDÝ MŮŽE PŘISPĚT K ZÁCHRANĚ 

JEDNOHO Z NEJOHROŽENĚJŠÍCH DRUHŮ NAŠÍ PLANETY.

.

GENERÁLNÍ PARTNER  

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?