PŘÍBĚH ANTILOPY


Západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) se řadí mezi nejohroženější živočichy naší planety! Velkou nadějí pro tuto antilopu je její chov ve dvou senegalských rezervacích, kde se pod vedením našeho týmu v rámci záchranného programu počet antilop Derbyho rozrostl na více než sto zvířat. 

Antilopa Derbyho patří společně s příbuznou antilopou losí (Taurotragus oryx, Pallas, 1766) mezi největší antilopy na světě. Samci mohou dorůst až 180 cm v kohoutku, samice kolem 150 cm, při délce těla 220-290 cm. Hmotnost samců dosahuje 450-907 kg, samic kolem 440 kg. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy, které jsou u samců mohutnější a dorůstají délky 80-123 cm.

Antilopa Derbyho má dva poddruhy, které se liší mimo jiné oblastí rozšíření a stupněm ohrožení.

Východní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus gigas, Heuglin, 1863) byl původně rozšířen od Nigérie, přes Kamerun, Čad, Středoafrickou Republiku a Demokratickou Republiku Kongo (Zair) až do Súdánu a Ugandy. V současné době je tento poddruh rozšířen v Kamerunu, Středoafrické Republice a Súdánu. Východní poddruh antilopy Derbyho je v současné době zařazen mezi zranitelné druhy (Vulnerable - VU).

Západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus, Gray, 1847) žije v přírodě pouze v národním parku Niokolo Koba na jihovýchodě Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců v rezervacích Bandia a Fathala na západě Senegalu. Západní poddruh antilopy Derbyho patří tedy nejen mezi největší a nejkrásnější antilopy na světě, ale je také jedním z nejohroženějších živočichů naší planety. Dle IUCN jde o kriticky ohrožený poddruh.

Západní poddruh antilopy Derbyho byl ještě na začátku minulého století rozšířen v Senegalu, Gambii, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Togu a Ghaně. V roce 1990 byl počet jedinců západního poddruhu antilopy Derbyho odhadován na 1000 ks, přičemž většina zvířat žila v národním parku Niokolo Koba (NPNK) v Senegalu a přilehlé oblasti Falémé. Podle posledních odhadů zbývá v současné době posledních 100-200 jedinců pouze právě v NPNK v Senegalu. Nejvíce se na úbytku antilop podepsalo pytláctví, pastva dobytka, nelegální těžba dřeva a další lidské aktivity.

Antilopa Derbyho obývá stromovou savanu, která se rozkládá na jih od Sahary od Senegalu po Ugandu. Patří mezi okusovače, což znamená, že její hlavní potravu tvoří listy a výhonky stromů a keřů, v menší míře pak plody, byliny a trávy. Jejich potravní spektrum je velmi bohaté, může být zastoupeno více než 30ti druhy rostlin. 

Zatímco početnější východní poddruh je chován v několika zoologických zahradách např. v USA a Jihoafrické republice, západní poddruh mimo Senegal nenajdeme. Vzhledem k vysokému stupni ohrožení byl pro západní poddruh zaveden záchranný program, který vede právě spolek Derbianus Conservation ve spolupráci se senegalskou stranou. Několik jedinců odchycených v roce 2000 z volné přírody (NPNK) bylo umístěno do ochranných obor v rezervacích Bandia a Fathala, kde probíhá jejich úspěšné rozmnožování. V současné době v těchto rezervacích žije již více jak sto antilop Derbyho, a to právě díky našim aktivitám.