AKADEMICKÁ PŮDA


Jako akademičtí pracovníci, kteří jsou většinou zaměstnáni na univerzitě, jsme si vědomi toho, jak je důležité zahrnout ochranu velké fauny do vysokoškolského vzdělávání. Máme zkušenosti s řešením konfliktu mezi člověkem a volnou přírodou, a to jak z hlediska predace, tak konkurence. Proto podporujeme naši alma mater při propagaci studijních programů, které mají za cíl propojit ochranu divokých zvířat s udržitelným zemědělstvím a překlenout propast mezi chovateli hospodářských zvířat a ochránci zvířat divokých.

Spolu s naší domovskou univerzitou poskytujeme vysokoškolské programy na míru, zaměřené na ochranu divokých zvířat v západní Africe.

Čeho jsme zatím dosáhli?

Navštivte také: