CONSERVATION STRATEGY


Publikace Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) Conservation Strategy ke stažení:

V roce 2013 jsme vydali přelomovou mezinárodní publikaci: Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) Conservation Strategy. Tato strategie záchrany antilopy Derbyho vznikla jako hlavní výstup mezinárodního sympozia, které se konalo v lednu roku 2013 v Senegalu, a obsahuje jednotlivé cíle a aktivity vedoucí k záchraně antilopy Derbyho. 

Publikace dále shrnuje dosavadní poznatky o západním poddruhu antilopy Derbyho, včetně jejího rozšíření v minulosti i dnes, potencionálních hrozeb pro současnou populaci i přehledu dosavadních aktivit. Součástí publikace je i plemenná kniha antilopy Derbyho, tedy populace v lidské péči v rezervacích Bandia a Fathala. Tato strategie je napsána v anglickém a francouzském jazyce. 

Publikace vyvolala pozitivní ohlasy u mnoha významných osobností v oboru ochrany kopytníků. Publikace obdržela cenu rektora za nejlepší publikační výstup České zemědělské univerzity v Praze v roce 2013.

Citace publikace: Brandlová K., Mallon D., Hejcmanová, P., Regnaut S., Jůnková Vymyslická P., Fedorova T., Žáčková M., Brandl P., Ndiaye S. 2013. Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) Conservation Strategy. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 111 pp.