NAŠE PROJEKTY

.

Řízení chovu v rezervacích Bandia a Fathala

Jádro záchranného programu západního poddruhu antilopy Derbyho tvoří populace v lidské péči, v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. Pod vedením našeho týmu se počet antilop Derbyho v lidské péči rozrostl na více než sto zvířat. Vzhledem k vysoké příbuznosti mezi zvířaty je třeba velmi pečlivě vybírat jedince do chovu, sestavovat stáda z vhodných samců a samic a přesně sledovat vzájemné příbuzenské vztahy mezi zvířaty. 


Návrat antilop Derbyho do národního parku Niokolo Koba

V roce 2018 začíná náš nový projekt "Zpátky domů", kdy budou vybrané antilopy Derbyho přemístěny do národního parku Niokolo Koba. V parku by měla pro antilopy Derbyho vzniknout nová obora. A tím celý projekt jen začíná...

Číst více

Vzdělávání dětí i dospělých v Senegalu

Věříme, že ochrana biodiverzity a dlouhodobá záchrana druhu není možná bez podpory místních obyvatel a že podporu mohou antilopy získat pouze tehdy, pokud je budou jejich spoluobyvatelé znát. Pro obyvatele Senegalu je antilopa Derbyho opravdovým národním pokladem, který však zůstává pro většinu z nich neobjeven! A právě zde pomáháme my a naše vzdělávací programy, které si kladou za cíl nejen informovat, ale také vychovat nové nadšené ochránce senegalské přírody. 

Číst více

Vzdělávání veřejnosti v České republice

Zvyšování povědomí o kritické situaci antilop Derbyho hraje neméně důležitou roli i v České republice nebo jinde po světě, jelikož i pomoc na dálku má smysl. Proto  každé léto pořádáme tzv. "Dny s antilopou" v partnerských zoologických zahradách, kde se návštěvníci mohou dozvědět mnoho informací o antilopách Derbyho i našich aktivitách nebo záchranný program podpořit nákupem suvenýrů s antilopou. Součástí našich vzdělávacích aktivit jsou i návštěvy českých škol.


Výzkum

Výzkum je klíčovou součástí našich aktivit a záchranného programu antilopy Derbyho. O antilopě Derbyho je navzdory její velikosti známo velmi málo a bez dostatečné znalosti druhu by byly pokusy o jeho záchranu pouze velice nejisté. Náš tým se proto věnuje studiu ekologie a potravního chování antilop Derbyho v jejich původním prostředí v Niokolo Koba i v oplocených rezervacích, výzkumu mateřského chování a reprodukčních parametrů, ale i dalšími oblastmi výzkumu.

Naše vědecké publikace