Jak pomoci

Dobrovolnictví

Chcete se přímo účastnit aktivit spoku a přispět k záchraně ohroženého druhu osobně? Zapojte se do aktivit spolku probíhajících v České republice. Oceníme odbornou pomoc především v těchto oblastech: finanční a právní poradenství, IT, webdesign, překlady a korektury textů (čeština, angličtina, francouzština). Nejste-li ani právník ani polyglot a přesto byste nám rádi pomohli, můžete se zúčastnit našich prodejních a propagačních akcí, které v rámci programu na záchranu antilopy Derbyho pořádáme.
Zapojením do našich aktivit získáte možnost spolupracovat na jedinečném záchranném programu, naberete zkušenosti z chodu spolku a – především – uděláte dobrou věc. Máte-li zájem nám pomoci (i způsobem, který jsme zde neuvedli), neváhejte nás kontaktovat.
Práce v terénu, tedy přímo s antilopou Derbyho v Senegalu, je extrémně delikátní a zodpovědná. Z toho důvodu přijímáme jako dobrovolníky do Senegalu pouze ty, kdož se dlouhodobě osvědčí při spolupráci se spolkem Derbianus v ČR.

Dlouhodobé partnerství

Pouze spolehlivý finanční zdroj nám umožní plánovat dostatečně dopředu. Díky němu budeme moct uvážit, která ochranářská opatření jsou realizovatelná a která bude nutno odložit. Pro záchranu živočišného druhu je dlouhodobé a uvážené plánování nezbytné. Jste-li právnická osoba a přejete-li si stát se naším hlavním partnerem, neváhejte nás kontaktovat se svými návrhy a nápady.

Nákup výrobků od spolku

Chystáte se na Vánoce obdarovat své zaměstnance či klienty? Budete svým obchodním partnerům posílat k Novému roku dárek? Přáli byste si svým dárkem podpořit dobrou věc? Objednejte si své dárky u nás! Vyberte si z naší existující nabídky nebo nás kontaktujte se specifickými požadavky, dotazy či návrhy. Rádi pro Vás své produkty upravíme (např. přidáním Vašeho loga či sloganu) či Vám nabídneme předměty „na míru“ (vyrobíme pro Vás kalendář s antilopou na aktuální rok, natiskneme trička jiného typu či velikostí, než máme v nabídce).

Materiální pomoc

Záchranný program můžete podpořit i formou materiální podpory. Může přispět darováním materiál a potřeb pro pořádání Dnů s antilopou (barvy na obličej, pastelky, papír…). Rádi uvítáme konkrétní vybavení do terénu (GPS, dalekohledy, fotoaparáty, baterie, nabíječky, čelovky, buzoly, mobilní telefony, spací pytle, moskytiéry, outdoorové vybavení, terénní automobil, elektrogenerátor, léčiva a zdravotnický materiál…) i do kanceláře (kancelářské potřeby, notebooky, datová média). Podpořit nás můžete i výrobou propagačních materiálů (tisk letáků, výroba makety antilopy v životní velikosti, tisk plakátů…) a předmětů určených k prodeji na podporu antilopy Derbyho (trička, magnetky, hrníčky, puzzle, kalendáře). Uvítáme i podporu v podobě slev na výše zmíněné produkty a služby. V případě zájmu o poskytnutí materiální pomoci nás kontaktujte.

Finanční příspěvek na provoz spolku

Programu na záchranu antilopy Derbyho se věnujeme celoročně i mimo velké akce v Senegalu. Pořádáme informační kampaně v ČR, tiskneme letáky a plakáty. Vyrábíme a prodáváme propagační předměty. To vše stojí peníze a to vše je nedílnou součástí naší práce. Finančním příspěvkem bez konkrétního určení nám dáváte důvěru a zároveň svobodu, použít peníze operativně podle aktuálních potřeb.

Finanční příspěvek na konkrétní akci

Akce: Identifikace mláďat
Termín akce: každoročně (jaro)
Celková částka potřebná na akci (odhad): 100 000 Kč
Místo konání: Rezervace Bandia a Fathala, Senegal
Popis: Každý rok je třeba identifikovat nově narozená mláďata a určit, kdo jsou jejich rodiče. Určení otce je snadné, protože v chovných stádech je pouze jeden reprodukční samec. Matka se určí po delším sledování jakožto samice, k níž se mládě chodí nejčastěji kojit. Vzhledem k tomu, že u antilopy Derbyho jsou známé případy tzv. allosucklingu (sání od cizí matky), nelze o mateřství rozhodnout na základě jednoho kojení. Když se spolehlivě identifikují oba rodiče, je nutné pro každé mládě založit identifikační kartu. To je v podstatě jeho občanský průkaz. Na kartě je jméno mláděte, fotografie mláděte z obou stran a jména jeho rodičů.
Podrobný rozpočet:
Odborný personál : 100 000 Kč

Akce: Přestěhujte svou antilopu do nového stáda
Datum: březen 2017
Celková částka potřebná na akci (odhad): 300 000 Kč
Místo konání: Rezervace Bandia a Fathala, Senegal
Popis: Transport do nových chovných stád je nedílná součást správného řízení chovu. Během převozů jsou vybrané antilopy přestěhovány z jednoho stáda do druhého. Díky tomu se antilopa dostane ze svého rodného stáda do stáda nového, kde se může rozmnožovat bez nebezpečí příbuzenského křížení. V příštím roce je především potřeba odstěhovat nadbytečné samce do nového mládeneckého stáda.
Podrobný rozpočet:
Veterinář: 70 000 Kč
Medikamenty a vybavení: 50 000 Kč
Nájem a provoz vozů: 80 000 Kč
Odborný personál : 100 000 Kč

 

Pokud nás budete chtít finančně či materiálně podpořit

Bez ohledu na výši příspěvku vyplňte vždy, prosím, darovací smlouvu a zašlete nám ji poštou ve dvou podepsaných výtiscích. Bez darovací smlouvy nemůžeme finanční příspěvek přijmout! Darovací smlouvy ke stažení jsou k dispozici zde:  Fyzickou osobuPravnickou osobu).

 

 Za všechny druhy pomoci Vám děkujeme!