NÁVRAT ANTILOP DO NÁRODNÍHO PARKU NIOKOLO KOBA 

Zpátky domů

Derbianus Conservation a Ředitelství národních parků Senegalu (DPN) vytvořilo plán na záchranu antilopy Derbyho, aby tak zlepšili současný ochranářský status antilopy Derbyho. Jednou z klíčových částí této strategie a také cílem právě probíhajícího projektu je organizace převozů jedinců narozených v lidské péči v soukromých rezervacích do Národního parku Niokolo Koba, tedy tzv. "Back home operation" (operace "Zpátky domů"). Tento projekt spočívá ve výstavbě aklimatizační obory, spolu s veškerou nezbytnou infrastrukturou (cesty, vodní vrt a napajedlo, strážní posed, atd.) přímo v NP Niokolo Koba, proškolení strážců v managementu malých populací související s antilopou Derbyho a převoz malého počtu jedinců (5-7 samců) z polodivokých populací zpět do jejich přirozeného prostředí. Tato operace je důležitá z hlediska potvrzení přizpůsobivosti jedinců generace narozené v zajetí na podmínky prostředí a zhodnocení jejich potenciálu posílit divokou populaci. Back home operation bude mít dopad na motivaci strážců a oddanost jejich misi.

Projekt sestává z následujících cílů:

Stavba záchranného chovného zařízení, jež zahrnuje dvoudílnou oboru (100+50 ha), napajedla a cesty; 

Proškolení personálu parku v provozu a údržbě zařízení; R1.3 výběr a 5-7 vhodných samců antilopy Derbyho a jejich převoz z rezervací do NPNK; R1.4 vytvoření managementu chovného zařízení;

Odstartovat kampaň propagující záchranný program cílenou na turisty přijíždějící do země ve spolupráci s Ministerstvem cestovního ruchu; R2.2 vytvořit a realizovat školení pro Asociaci turistických průvodců, která je založena na místních komunitách, za pomoci chovného zařízení pro antilopy Derbyho v NPNK; R2.3 zorganizovat kampaň šířící povědomí o životním prostředí pomocí místních médií a komunitních setkání; R2.4 vytvořit a zrealizovat kampaň týkající se environmentálního vzdělávání (materiály a programy) na národní i regionální úrovni v Senegalu s cílem propagovat záchranu antilopy Derbyho a ochranu NPNK.

Projekt je ve fázi intenzivní přípravy (smlouvy dohody, koordinace, vyhledávání grantů) a v iniciační fázi, pokud jde o kampaň šířící povědomí o záchranném programu. Vývoj strategie propagační kampaně a vzdělávacích programů a tvorba materiálů právě probíhá.

Rozšíření povědomí o aktivitách na záchranu antilopy Derbyho 

Kromě zajištění stavby a provozu infrastruktury, zacílí tento projekt také na rozšíření povědomí o aktivitách na záchranu antilopy Derbyho mezi místními komunitami a na přijetí těchto aktivit skrze kampaň založenou na našich bohatých zkušenostech v Senegalu a spolupráci s Ministerstvem kultury v Senegalu. Pro místní Asociaci turistických průvodců NPNK a pro učitele základních a středních škol je připravena série školení, zároveň bude vytvořena řada informativních a výukových materiálů, v místních médiích (pro místní komunity), a také přes webové rozhraní (pro mezinárodní posluchače) budou odvysílány přednášky/diskuze. Rozšíření povědomí přináší benefity pro místní, jako jsou: turismus v zemi, pracovní příležitosti a environmentální výuka v místních školách. Z antilop Derbyho v aklimatizační oboře se stanou vyslanci svých divokých příbuzných a zároveň budou představovat přírodní hodnotu, kterou je nutno chránit.