Vzdělávání

 Představení knih o senegalské fauně

Jsme přesvědčeni o tom, že ochrana přírody bez zapojení a porozumění místních obyvatel má jen malý smysl. Proto je nedílnou součástí záchranného programu pro antilopu Derbyho vzdělávání místních obyvatel, dětí i dospělých. V roce 2008 jsme zahájili společně se Zoo Praha unikátní projekt spolupráce českých a senegalských škol. Děti z deseti základních škol z bezprostředního okolí Rezervace Fathala tak měly a stále mají možnost zúčastnit se exkurzí do rezervace, vzdělávacích programů, mezinárodních soutěží na ochranu přírody, dopisovat si se stejně starými dětmi z České Republiky a mnoho dalšího.

Bacadadji
Vesnice Bacadadji leží v centru národního parku Delta du Saloum. Tvoří ji v zásadě dvě široce rozvětvené rodiny a škola v ní je velmi malá, ale velmi přátelská. Na okraji vesnice leží strážní post národního parku a hned za ním se rozkládají rozvětvená vodní ramena delty obklopená porosty kořenovníků, mangrove. Z porostu kolem vesnice se ozývá křik turak a jiného ptactva, v noci je často slyšet naříkavé volání hyen.
Kontakt: Jean Marie Diagne
Adresa: Ecole Bacadaji, BP 50, Dep. Foundiougne
Partnerská škola:
2008 ZŠ Kyje, pí uč. Ilona Picková
2009 až dosud ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou, pí uč. Zora Adámková

Dassilamé Socé
Dassilamé Socé je velká vesnice ležící na hlavní silnici mezi Sokone a Karangem. Socé v jejím názvu znamená, že zde žijí převážně obyvatelé etnika Mandenk, typického pro oblast jihozápadního Senegalu. Přímo na okraji vesnice stojí oplocení Rezervace Fathala. Škola v Dassilamé leží na severním okraji vesnice a je na zdejší poměry dost velká.
Kontakt: Omar Diouf, directeur
Adresa: Ecole de Dassilame Soce, BP 75, Toubacouta, Fatick
Partnerská škola:
2008 až dosud Gymnázium Arcus, pí uč. Michaela Jelínková

Haïdara
Haïdara je malá vesnice ležící na hlavní silnici mezi Sokone a Karangem. Má pouze čtyři třídy, v nichž se učí společně děti různého věku. Pan ředitel Seck si je často zve domů na doučování, neboť má jako jeden z mála ve vesnici elektrické světlo a děti se tak mohou učit i po západu slunce.
Kontakt: Ms. Seck
Adresa: Ecole de Haidara, arr., Toubacouta, dep. Foundiougne, par Kaolack
Partnerská škola:
2008 ZŠ U Krčského lesa, pí uč. Jana Mudrová
2009 až dosud Zookroužek při ZŠ Kladská, František Šusta

Karang Poste I.
Karang je největší město v oblasti Národního Parku Delta du Saloum a Karang Poste I. je největší škola v něm. Proto tu bylo velmi těžké vybrat pouze 25 dětí, které se mohly zúčastnit programu v Rezervaci Fathala a také naší spolupráce škol.
Kontakt: Dioguine Gomis, dir.
Adresa: Ecole Karang Poste, BP 47, Toubacouta par Kaolack
Partnerská škola:
2008 ZŠ Lipenec 119 Louny, pí uč. Alena Runzová

Karang Poste II.
Karang je největší město v oblasti Národního Parku Delta du Saloum. Škola Karang Poste II. leží na jeho jižním okraji, v těsné blízkosti hranice s Gambií. Proto je tu poměrně dost dětí, které umí anglicky – některé rodiny totiž žijí na obou stranách hranice, na anglofonní gambijské i na frankofonní senegalské. Škola je dost velká a přesto dětem nestačí – proto musela být přistavena jedna třída ze slámy!
Kontakt: Assan Wade, directeur de l’école Karang II.
Adresa: Ecole Karang Poste, BP 47, Toubacouta par Kaolack
Partnerská škola:
2008 až dosud ZŠ Brána jazyků, pí uč. Jiravová

Karang Socé
Na západním okraji města Karang leží vesnice Karamba, oficiálně nazývaná Karang Socé. Přestože většina obyvatel Senegalu jsou muslimové, žije právě v této vesnici velká křesťanská komunita. V některých rodinách se ale vedle sebe vyskytují obě vyznání, někteří ze sourozenců mohou být křesťané a jiní muslimové.
Kontakt:
Adresa:
Partnerská škola:
2008 až dosud ZŠ Kuncova, pí uč. Eva Coufalová

Missira
Missira je poměrně velká vesnice ležící přímo na pobřeží porostlém mangrovy. Ze všech vesnic v oblasti je nejvíce turistická, právě zde si totiž můžete najmout loďku a vydat se na projížďku do zarostlých ramen delty nebo na širé moře. Většina obyvatel vesnice jsou rybáři a v místním přístavu je stále velmi živo.
Kontakt: Ali Seck – directeur
Adresa: Ecole de Missira, IDE Foundiougne par Kaolack, BP 26, Toubacouta
Partnerská škola:
2008 až dosud ZŠ Běchovice, pí uč. Jitka Kolářová

Samé
Samé je malá vesnice ležící na hlavní silnici mezi Sokone a Karangem v těsné blízkosti rezervace Fathala. Hned na okraji vesnice je plot rezervace a vchod je vzdálen pouze necelé tři kilometry. Škola v Samé má jen tři třídy a děti různého věku se často učí ve smíšených třídách.
Kontakt:
Adresa: Ecole de Same, BP 47, Toubacouta par Kaolack
Partnerská škola:
2008 až dosud ZŠ Kuncova, pí uč. Eva Coufalová

Saroudia
Saroudia je malá vesnice ležící na hlavní silnici mezi Sokone a Karangem. Jejím západním okrajem prochází plot rezervace Fathala. Škola zde je velice malá, děti se učí pouze ve dvou třídách. Zájemců o učení se ale najde vždy dostatek.
Kontakt: ms. Sonko, directeur de l‘école Saroudia
Adresa: Ecole de Dassilamé Socé, BP 75, Toubacouta, Fatick
Partnerská škola:
2008 ZŠ Norská Kladno, pí uč. Petra Vondrovská

Taïba
Taïba je vesnice ležící na silnici mezi Sokone a Karangem. Ze všech „našich“ vesnic je nejvíce vzdálená rezervaci Fathala, k hlavnímu vchodu je to odtud 7 km, vesnice leží na zcela severním okraji národního parku Delta du Saloum. Škola ve vesnici měla původně jen dvě třídy, což dětem nakonec nestačilo a dvě další třídy musely být dostaveny ze slámy.
Kontakt: Bakari Touré
Adresa: Ecole de Taiba, IDE, Foundiougne, region Fatick, arr. Toubacouta
Partnerská škola:
2008 ZŠ Nad Parkem 1180, pracoviště Hauptova 591, Praha Zbraslav, pí uč. Arnošta Vaňatová
2009 až dosud ZŠ Králův Dvůr, pí uč. Iva Horová