Řízení chovu

Řízení chovu v roce 2010

V březnu jsme v rámci senegalské mise provedli identifikace mláďat antilop Derbyho narozených na přelomu roku 2009/2010. V rezervaci Bandia se narodilo celkem 9 mláďat, z čehož bylo osm odchováno. V rezervaci Fathala se po dlouhém očekávání narodilo první mládě, které ovšem nešťastně zahynulo po útoku krajty písmenkové. Součástí záchranného programu je v současné době 62 antilop Derbyho rozdělených do 4 chovných stád a jednoho mládeneckého stáda v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu.

Převozy antilop jsou velmi náročné, ale nezbytné (c) Tom Junek

V září 2010 jsme publikovali již třetí vydání plemenné knihy antilop Derbyho, vzhledem k nedostatku financí tentokrát na CD nosiči. Plemenná kniha obsahuje především údaje o chovaných zvířatech, ale také soubor informací o morfologii, ochraně a ekologii, v neposlední řadě pak demografické a genetické analýzy a doporučení k dalšímu postupu při chovu. Třetí vydání je aktualizovaným vydáním předchozích dvou verzí. Odbornou revizi zajistil RNDr. Evžen Kůs ze Zoo Praha. Průběh a výsledky záchranného programu jsme prezentovali v řadě českých, senegalských i dalších mezinárodních institucí a na konferencích.