O nás a antilopě Derbyho

Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek jedinců v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu.

Antilopa Derbyho – nejkrásnější antilopa (c) Tom Junek

Záchranný program pro tuto kriticky ohroženou antilopu vede již od roku 2000 tým odborníků, nadšenců a studentů Fakulty tropického zemědělství (dříve Institutu tropů a subtropů) České zemědělské univerzity v Praze. Program byl financován z prostředků České rozvojové pomoci, z vědeckých grantů, podporován univerzitou a řadou dalších institucí i soukromých osob. Poslední velký projekt byl úspěšně uzavřen v roce 2009. V roce 2010 se podařilo udržet práce v Senegalu na odpovídající úrovni, ale cesta k záchraně živočišného druhu je během na dlouhou trať. Zvířata je třeba pravidelně sledovat, zajišťovat optimální složení chovných stád, stavět nové obory a věnovat se dalším činnostem, které jsou pro úspěšnou záchranu nezbytné. Zapsaný spolek Derbianus Conservation (dříve občanské sdružení  Derbianus Czech Society for African Wildlife) při České zemědělské univerzitě v Praze se svým založením v roce 2010 stává hlavním nástrojem záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho. Společně s naším týmem máte teď možnost přispět k záchraně této jedinečné antilopy i vy!

Spolek navazuje i na další aktivity svých členů, především na výzkum v ostatních zemích tropů a subtropů (Kongo, Etiopie) a na environmentální vzdělávání dětí a dospělých. Vedle spolupráce s akademickou obcí se Derbianus Conservation, z. s. orientuje i na přiblížení vědecké činnosti široké veřejnosti.

Základní pilíře záchranného programu

Řízení chovu
Jádro záchranného programu tvoří populace v lidské péči, v rezervacích Bandia a Fathala v Senegalu. V současné době čítá 89 jedinců v šesti stádech. Základem tohoto úspěšně se rozvíjejícího záchranného chovu však bylo pouze 6 zakládajících jedinců (1 samec a 5 samic) odchycených v roce 2000 v Národním parku Niokolo Koba. Vzhledem k vysoké příbuznosti mezi zvířaty je třeba velmi pečlivě vybírat jedince do chovu, sestavovat stáda z vhodných samců a samic a přesně sledovat vzájemné příbuzenské vztahy mezi zvířaty. Součástí naší práce je tedy každoroční identifikace nově narozených mláďat, sestavování plemenné knihy, organizace a realizace převozů chovných jedinců a další činnosti.

Výzkum
Výzkum je další klíčovou součástí záchranného programu. O antilopě Derbyho je navzdory její velikosti známo velmi málo a bez dostatečné znalosti druhu by byly pokusy o jeho záchranu pouze střílením naslepo. Náš tým se proto věnuje studiu ekologie a potravního chování antilop Derbyho v jejich původním prostředí v Niokolo Koba i v oplocených rezervacích. ZjišŤujeme, které potravě dávají antilopy přednost, ale také to, jak jejich umístění v chovných oborách působí na složení vegetace. Zabýváme se také studiem mateřského chování a reprodukčních parametrů, jejichž znalost je zásadní pro další pokračování chovu v lidské péči a pro možnosti odhadu vývoje početnosti volně žijící populace.

Členové Derbianus Conservation připravují dokument o antilopě Derbyho (foto Michal Dyml)

Vzdělávání
Třetím pilířem záchranného programu pro antilopu Derbyho je vzdělávání. Věříme, že dlouhodobá záchrana druhu není možná bez podpory místních obyvatel a že podporu mohou antilopy získat pouze tehdy, pokud je budou jejich spoluobyvatelé znát. V rámci programu proto pořádáme školení a exkurze pro děti ze základních škol a semináře a workshopy pro strážce, průvodce, učitele a zástupce místních obyvatel. Kromě základních znalostí o ochraně přírody se snažíme aktivně zapojit místní obyvatele do záchranného programu prostřednictvím podpory ekoturistiky a dalších navazujících činností. Součástí našich vzdělávacích aktivit je i spolupráce českých a senegalských základních škol.