Změna ve výkonném výboru a stanov

Výkonný výbor si dovoluje informovat o změně svého složení. Děkujeme naší dlouholeté spolupracovnici Pavle Jůnkové Vymyslické za vše, co pro spolek i pro antilopy Derbyho dokázala a přejeme jí mnoho zdaru v jejím dalším působení.IMG_4964-kopie

Osmou členkou výkonného výboru byla nově zvolena Kateřina Štochlová, doktorandka Fakulty tropického zemědělství, která se věnuje genetickým studiím antilop. Vzhledem k personálním změnám ve spolku rozhodl výkonný výbor o úpravě stanov, nová verze je k dispozici zde.


Comments